Dịch vụ

Dịch vụ
Thi Công Hệ Thống Cơ - Điện - Lạnh

Thi Công Hệ Thống Cơ - Điện - Lạnh

Ngày đăng: 02/07/2023 03:19 PM

Tầm nhìn và mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công hệ thống cơ - điện - lạnh 

Cung Cấp, Lặp Đặt Hệ Thống Cơ Điện

Cung Cấp, Lặp Đặt Hệ Thống Cơ Điện

Ngày đăng: 02/07/2023 03:55 PM

Hệ thống Cơ điện đảm bảo vận hành của một tòa nhà, công trình, đáp ứng các tiêu chuẩn để hoạt động.

Bảo Trì Hệ Thống Cơ Điện

Bảo Trì Hệ Thống Cơ Điện

Ngày đăng: 02/07/2023 04:29 PM

Dịch vụ bảo trì hệ thống cơ điện cho tòa nhà thường bao gồm các hoạt động như sau...